– Projekt

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA FUNDUSZU MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Pomoc Postpenitencjarna na lata 2020-2022

Wsparcie Caritas Diecezji Gliwickiej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych

Informujemy, iż w roku 2022 kontynuujemy realizację projektu postpenitencjarnego udzielając wsparcia osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych oraz aresztów śledczych a także im najbliższym zamieszkującym …

Czytaj więcej Pomoc Postpenitencjarna na lata 2020-2022

Informujemy, że przed nami kolejny, ostatni już rok realizacji projektu PROO pt. „Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji”, który finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności (NIW).

W poprzednich latach, dzięki uzyskanym środkom udało się przeprowadzić roboty budowlane, podłączyć niezbędne instalacje …

Czytaj więcej Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, iż zakończył się kolejny etap realizacji projektu PROO pt. „Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji”, który finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności (NIW).

Zaplanowane na lata 2019 – 2020 prace ogólnobudowlane na obiekcie dawnej szkoły specjalnej …

Czytaj więcej Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji

Z radością informujemy, że od 20.11.2019 r. w ramach przekazanych przez Narodowy Instytut Wolności środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (PROO) Caritas Diecezji Gliwickiej realizuje zadanie pod tytułem: „Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji”. W ramach projektu osoby potrzebujące i …

Czytaj więcej Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji

Wróć do góry