– caritas

W załączniku znajduje się zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby magazynu: wózek paletowy ręczny, wózek elektryczny masztowy, wózek platformowy

Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku nr 3214/2019

Zapytanie ofertowe – pełna treść (PDF)Pobierz

Protokół postępowaniaPobierz

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby magazynu

Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku z Narodowego Instytutu Wolności o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielonego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji.

Zapytanie ofertowe (PDF)Pobierz

Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pobierz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – oświadczeniePobierz

Załącznik nr 6 do zapytanie ofertowego – …

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu laptopów

Wróć do góry