– Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Podstawowym zadaniem warsztatów jest realizowanie dwóch form rehabilitacji: społecznej i zawodowej. Poprzez nasze działania, dążymy do ogólnego usprawniania, rozwijania umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej, rozwój psychofizycznych sprawności oraz rozwijanie umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy oraz usamodzielnienie. W warsztacie funkcjonuje 9 pracowni:

 • hafciarska
 • umiejętności społecznych
 • plastyczno-introligatorska
 • rzemiosła artystycznego
 • ceramiki
 • tkacko-krawiecka
 • stolarska
 • ogrodnicza
 • gospodarstwa domowego

Zajęcia w placówce odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Kadrę warsztatu stanowi grupa specjalistów w zakresie:

 • terapii zajęciowej
 • oligofrenopedagogiki
 • doradztwa zawodowego
 • fizjoterapii

Placówka istnieje od grudnia 2002 roku. Obecnie z terapii korzysta 50 uczestników. Podczas zajęć w poszczególnych pracowniach uczestnicy wykonują prace związane z profilem danej pracowni. Podopieczni uczą się tutaj podstawowych cech przydatnych w pracy jak też w życiu społecznym:

 • punktualności
 • obowiązkowości
 • systematyczności
 • dyscypliny pracy
 • dbania o bezpieczeństwo własne i innych

W warsztacie prowadzona jest wszechstronna rehabilitacja ruchowa. Dużym  zainteresowaniem cieszą się zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia teatralne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • hipoterapia
 • zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia prowadzone Metodą Paula Dennisona

Prężnie działa także drużyna piłkarska oraz grupa cheerleaderek.

Regularnie doskonalimy swoją wiedzę, a także umiejętności w kursach i szkoleniach. Staramy się, aby Warsztaty Terapii Zajęciowej były dla naszych podopiecznych drugim domem, w którym chętnie przebywają, czują się bezpiecznie, są radośni oraz zadowoleni.

Uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, oraz która posiada orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Osoby chętne do uczestnictwa w terapii zajęciowej serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki, poznania codziennej pracy, a także omówienia warunków przyjęcia oraz złożenie podania o przyjęcie wraz z kserokopią orzeczenie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Każdy uczestnik bierze udział w szeroko rozwiniętej rehabilitacji zawodowej poprzez udział w zajęciach zawodoznawczych, praktykach zawodowych oraz szkoleniach. Placówka bierze aktywny udział w spartakiadach, zawodach sportowych, konkursach, przeglądach artystycznych. W swoim dorobku posiada wiele pucharów, nagród i dyplomów. Wyjątkowym osiągnięciem warsztatów było dwukrotne zajęcie przez naszych artystów I miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” pod patronatem Anny Dymnej.

Wróć do góry