– Usługi opiekuńcze

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób samotnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, oraz dla tych, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi te świadczone są przez opiekunki w domu klienta, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym dokonanym przez pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie, sprzątanie mieszkania),
  • opiece higienicznej (np. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
  • zleconej przez lekarza pielęgnacji (np. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych).

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Po zgłoszeniu osobę oczekującą pomocy odwiedza w jej mieszkaniu pracownik socjalny i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny, a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały.

Wróć do góry