– Polityka prywatności

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony caritasgliwice.pl jest Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice, mail: caritas(at)kuria.gliwice.pl. Dane zbierane są za pośrednictwem formularzy kontaktowych i dostarczane do Administratora mailem. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne i do niczego nie zobowiązuje. Podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić kontakt i dalsze działania.

W celu wysłania formularza należy zaznaczyć pierwsze pole odpowiadające za przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązanie opisanego problemu. Zastrzegamy, że nie w każdej sytuacji jesteśmy w stanie pomóc. Zależne jest to od typu problemu, posiadanych kompetencji i możliwości; dlatego wysłanie formularza nie jest tożsame z udzieleniem wsparcia.

Na wskazany w formularzu mail nie będą wysyłane materiały handlowe, marketingowe, promocyjne, ani informacyjne nie związane z przedstawionym problemem.

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Artykuły dostępne na stronie caritasgliwice.pl mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Na stronie możemy osadzać treści z innych witryn. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Na stronie nie profilujemy danych osobowych i nie dochodzi do automatycznego przetwarzania w celu wyświetlania treści dedykowanych.

Caritas Diecezji Gliwickiej podjęła niezbędne kroki w celu należytego zabezpieczenia danych osobowych. Komputery posiadają zabezpieczenia uwierzytelniające, nośniki na których są przechowywane są zaszyfrowane. Pracownicy Fundacji zostali w tym zakresie przeszkoleni oraz prowadzona jest wymagana dokumentacja.

Dane osobowe w postaci umożliwiającej ich identyfikację są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. W dowolnym momencie masz prawo dostępu do swoich danych, poprawienia ich oraz do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem caritasgliwice.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • AdministratorCaritas Diecezji Gliwickiej, zarejestrowana pod adresem ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice, tel. 32 230 78 70, o nadanym numerze KRS 0000247809, pełniąca działalność charytatywną i świadcząca bezpłatne usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Google Adwords

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Więcej o ciasteczkach: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

Wróć do góry