– O nas – historia, misja, cele

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

„Powinno się być dobrym jak chleb, jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może kęs ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny…”

Misja

Caritas jest organizacją NON PROFIT, która nie prowadzi działalności komercyjnej. Całą swoją działalność opiera na darowiznach pieniężnych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych. Funkcjonuje na terenie 18 dekanatów, które obejmują 154 parafie. Każdy dekanat ma swojego Duszpasterza Caritas.

Cele

  • szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia
  • formacja duchowa i praktyczna pracowników oraz wolontariuszy
  • pomoc osobom starszym i chorym w parafiach
  • pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem i marginalizacją
  • uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych
  • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof
  • tworzenie świetlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  • pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi
  • organizowanie doraźnej pomocy dla osób potrzebujących
  • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin

Historia

25 marca 1992

Papież Jan Paweł II ustanowił bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” nowe struktury administracji kościelnej w Polsce. Między innymi erygował diecezję gliwicką, której terytorium wydzielono z dwóch starszych diecezji – opolskiej i katowickiej.  

l0 lipca 1992

Biskup Jan Wieczorek powołał do działania charytatywnego Caritas Diecezji Gliwickiej.   

3 stycznia 2006

Caritas Diecezji Gliwickiej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000247809 jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Święta patronalne

17 czerwca

Liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta   

16 października

Liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.


Wróć do góry