– 80.Tydzień Miłosierdzia

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

W II Niedzielę po Wielkanocy tj. 7 kwietnia rozpoczyna się w Polsce obchód 80. Tygodnia Miłosierdzia, który potrwa do 13 kwietnia br.

Spotkania, modlitwy i konkretne działania na rzecz potrzebujących inicjowane w tym czasie – mają uwrażliwiać na potrzebę – bezinteresownego, bo wypływającego z miłości – niesienia pomocy innym.

Obchody Tygodnia Miłosierdzia są również okazją do głębszej refleksji na temat dobra czynionego na co dzień. Służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

Wróć do góry