– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej funkcjonuje od 1.01.2002 r. i zajmuje się ambulatoryjną opieką zdrowotną, w tym opieką pielęgniarską, rehabilitacją leczniczą, opieką paliatywną oraz usługami opiekuńczymi. Powstał z przekształcenia 17 Stacji Opieki Caritas, uruchomionych w latach 1992-1999 i rozsianych na terenie całej Diecezji Gliwickiej, które weszły w skład jego struktury jako jednostki organizacyjne.

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r. NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej jest zakładem leczniczym działającym w ramach podmiotu leczniczego, tj. Caritas Diecezji Gliwickiej i jako taki jest wpisany do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Śląskiego. Działa w oparciu o umowy na świadczenie usług zdrowotnych i opiekuńczych, w tym ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz samorządami lokalnymi.

W zakresie certyfikacji usług medycznych realizowanych przez zabrzańską placówkę, NZOZ uzyskał certyfikat zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10

W 2004 roku działalność Stacji Opieki i innych form pomocy, realizowanych przez Caritas Diecezji Gliwickiej na terenie Miasta Zabrze została przez tę społeczność dostrzeżona i uhonorowana Wyróżnieniem im. św. Kamila. Wyrazem uznania dla naszej pracy są również listy gratulacyjne otrzymywane z okazji jubileuszy powstania poszczególnych Stacji Opieki oraz referencje dotyczące naszej działalności na rzecz społeczności lokalnych, jednak najbardziej cenne dla nas wyróżnienie, to słowo „dziękuję” wyrażane bezpośrednio naszym pracownikom, najczęściej w zaciszu domowym, przez samych pacjentów lub ich opiekunów.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej – siedziba

Plac Norberta Kroczka 6, 41-800 Zabrze

tel.: 32 274 30 70

nzoz@caritas-gliwice.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

Wróć do góry