– Opieka pielęgniarska

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Podstawowym celem działalności zespołów pielęgniarskich w Stacjach Opieki jest jak najdłuższe pozostawanie osoby chorej, u której hospitalizacja nie jest konieczna, w swoim środowisku domowym oraz szkolenie i wsparcie opiekunów/rodziny chorego w tych działaniach.

Cel ten jest osiągany przez sprawowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania. Zatrudnione w Stacji Opieki doświadczone pielęgniarki dysponują samochodem służbowym, co umożliwia im sprawne dotarcie do chorych w ich domach. Działania pielęgniarek ukierunkowane są przede wszystkim na wykonywanie wszelkich koniecznych zabiegów zapobiegawczych, pielęgnacyjno-leczniczych i rehabilitacyjnych, ocenę wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny lub opiekunów, edukację zdrowotną rodziny pacjenta jak i samego chorego, mającej na celu przygotowanie ich do sprawowania opieki i samoopieki, profilaktykę i promocję zdrowia. Bardzo często pielęgniarki służą swoją wiedzą i wsparciem w procesie przystosowania się do choroby czy niepełnosprawności, poprzez przeorganizowanie środowiska chorego (wypożyczenie czy pomoc w pozyskaniu niezbędnego sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji, zaopatrzenia higienicznego itp.). W działaniach tych pielęgniarka, w zależności od potrzeb, ściśle współpracuje z samym pacjentem i jego rodziną, lekarzem i pielęgniarką rodzinną, innymi placówkami ochrony zdrowia, lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Pielęgniarki Stacji Opieki mogą również sprawować opiekę nad osobą w terminalnym okresie choroby, jeśli z jakichś względów nie chce, bądź nie może ona być objęta opieką hospicjum domowego.

Warunki objęcia opieką domową przez pielęgniarki są nieco odmienne w każdej placówce, ze względu na różne źródła finansowania tej działalności, jednak zazwyczaj podstawowym dokumentem potrzebnym do objęcia opieką jest skierowanie lekarskie, które powinno zawierać zlecenie koniecznych zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych, ze wskazaniem, że należy je wykonać w domu chorego.

Lista stacji opieki:

 • Bytom, ul. Matejki 18A, tel. 32 282 61 91, czynna: 11.30-13.30,
 • Lubliniec, ul. Kilińskiego 4, tel. 34 356 22 50, czynna: 8.00-9.00 i 12.00-14.00
 • Miasteczko Śląskie, ul Dworcowa 2, tel. 32 307 38 14, czynna: 11.00-13.00
 • Pawonków, ul. Lubliniecka 18, tel. 34 353 41 60, czynna: 8.30-9.30
 • Pyskowice, ul. Wieczorka 3, tel. 32 233 27 78, czynna: 13.00 – 14.00
 • Rudziniec, ul. Opolska 4, tel. 32 230 34 97, czynna: 13.00-14.00
 • Sośnicowice, ul. Szprynek 1, tel. 32 238 70 29, czynna: pn., śr., pt. 12.00-13.00
 • Toszek, ul. Kościelna 3, tel. 32 233 43 39, czynna: 13.00-14.00
 • Wielowieś, ul. Klasztorna 8, 32 233 61 91, czynna: 13.00-14.00;
 • Zabrze, ul. Urbana 4A, tel. 32 271 06 85, czynna: 7.00-8.00
 • Zabrze, pl. N. Kroczka 6, tel. 32 274 30 71, czynna: 8.00-8.30 i 13.30-14.30
 • Zbrosławice, ul Kościelna 3, tel. 32 666 44 33, czynna: 11.45-12.45
Wróć do góry