– Gabinety reahabilitacyjne

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Celem działalności gabinetów rehabilitacyjnych w Stacjach Opieki jest usprawnianie pacjentów, którzy wymagają rehabilitacji leczniczej. Duża część gabinetów zlokalizowana jest w niewielkich miejscowościach, w tym na terenach wiejskich, co znacznie ułatwia korzystanie z ich usług osobom starszym, schorowanym, niepełnosprawnym, niezmotoryzowanym, dla których dojazd do większych ośrodków jest kłopotliwy, męczący i czasochłonny. Kadrę gabinetu stanowią fizjoterapeuci i masażyści, którzy wykonują zlecone przez lekarza zabiegi fizykalne oraz kinezyterapię i masaż leczniczy.

Zakres wykonywanych zabiegów obejmuje:

1. fizykoterapię (światłolecznictwo: światło podczerowne, UV, spolaryzowane; elektroterapia: prądy diadynamiczne, interferencyjne, Kotz’a, Traberta, TENS, jonoforeza, tonoliza, galwanizacja; magnetoterapia; laseroterapia; terapia ultradźwiękowa)

2. kinezyterapię (ćwiczenia indywidualne lub grupowe: bierne, czynno-bierne, izometryczne, redresyjne/autoredresyjne, samowspomagane, czynne, czynne w odciążeniu, oporowe w odciążeniu, oporowe, manipulacyjno-manualne, gimnastyka przyrządowa)

3. masaż leczniczy
Wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych odbywa się wyłącznie na podstawie poprawnie wystawionego skierowania lekarskiego, które musi zawierać informacje jednoznacznie określające pacjenta (wraz z numerem PESEL), podmiot i lekarza zlecającego, rodzaj zleconych zabiegów ze wskazaniem okolicy na którą mają być wykonane, krotności wykonania i dawki (parametrów) oraz ewentualnie zleconych do niektórych zabiegów leków.

Po zarejestrowaniu pacjent otrzymuje informację dotyczącą planowanego terminu realizacji oraz wskazówki jak ma się przygotować do określonego rodzaju zabiegów.

Lista gabinetów rehabilitacyjnych:

  • Bytom, ul. Matejki 18A, tel. 32 282 61 91, czynna: 11.30-13.30, gabinet czynny: 6.55-14.30
  • Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa 15, tel. 32 418 92 87, czynna: 7.25-15.00, gabinet czynny: 7.25-15.00
  • Lubliniec, ul. Kilińskiego 4, tel. 533 825 035, gabinet czynny: 7.00-18.00
  • Miasteczko Śląskie, ul Dworcowa 2, tel. 32 307 38 14, czynna: 11.00-13.00, gabinet czynny: 7.00-14.35
  • Pyskowice, ul. Wieczorka 3, tel. 32 233 27 78, czynna: 13.00-14.00, gabinet czynny: 7.00-15.00
  • Zabrze, ul. Urbana 4A, tel. 32 271 06 85, czynna: 7.00-8.00, gabinet czynny 7.45-16.00
  • Zabrze, pl. N. Kroczka 6, tel. 32 274 30 71, czynna: 8.00-9.00 i 13.30-14.30, gabinet czynny 7.00-15.30
  • Zbrosławice, ul Kościelna 3, tel. 32 666 44 33, czynna: 11.45-12.45, gabinet czynny 7.30-13.10 i 13.45-16.45
Wróć do góry