– ASOS 2018

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Caritas Diecezji Gliwickiej od marca do grudnia br. realizuje II edycję Rządowego Programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych ASOS 2018.

Program rozpoczął się już marcu spotkaniami rekrutacyjnymi, a w ostatnim czasie miała miejsce konferencja inaugurująca, podczas której uczestnikom przedstawiono ramy programowe i założenia merytoryczne. Zadanie projektu brzmi:

„Senior – aktywny obywatel”.

Jego celem jest włączenie się osób 60+ w życie społeczności lokalnej m.in. poprzez:

  • uczestniczenie w zajęciach z zakresu edukacji prozdrowotnej i rehabilitacji ruchowej,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań plastycznych i artystycznych,
  • integrację wewnątrz i międzypokoleniową,
  • zaangażowanie w wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie też przygotowanie dwóch publikacji z zakresu historii oraz edukacji zdrowotnej, która pozwoli ocalić od zapomnienia; to o czym warto pamiętać, a zarazem pozwoli podzielić się doświadczeniem starszych z młodszym pokoleniem.

U progu nowej edycji Programu ASOS 2018 wszystkim uczestnikom życzymy dobrego samopoczucia, wytrwałości oraz wielu pozytywnych wrażeń w nabywaniu nowych umiejętności, które niewątpliwie wpisują się w znane powiedzenie, że „na naukę nigdy nie jest za późno”. Powodzenia!

Wróć do góry