– ASOS 2017

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Caritas Diecezji Gliwickiej od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje Rządowy Program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.

Program rozpocznie się konferencją otwierającą w dniu 16 marca 2017, a zakończy podsumowującą w dniu 15 grudnia 2017 r.

Zadanie: „Moje/nasze Gliwice ocalić od zapomnienia”

Celem projektu jest włączenie seniorów w życie lokalne.

Osoby w wieku 60+, które wykazały chęć udziału w projekcie będą miały możliwość stworzenia w ramach programu ASOS 2017 publikacji z zakresu edukacji oraz zmian społecznych, które dokonały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Jednocześnie projekt zakłada udział seniorów w warsztatach z aktywnych form dydaktycznych, wykładach interaktywnych, zajęciach przy komputerze, prezentacjach. Projekt obejmuje również tworzenie dokumentacji z ciekawych miejsc w Gliwicach, które zostawiły wspomnienia z dzieciństwa. Projekt będzie powstawał pod okiem wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem zawodowym.

Głównymi formami aktywności będą: spisywanie wspomnień, wykonywanie fotografii z zakładów pracy, wspomnienia z dzieciństwa i własnego podwórka. Ponadto seniorzy sięgną pamięcią do szkolnych ławek, przypominając sobie najlepszych kolegów i koleżanki oraz nie zawsze wyrozumiałych nauczycieli. Wszystkie te wspomnienia tworzyć będą długą nić sympatii i wzruszeń.

W trakcie warsztatów komputerowych oraz prezentacji z rzutnika seniorzy zapoznają się z technikami obróbki materiału, którym dysponują, a który będą wykorzystywać do publikacji.

Zajęcia z metod dydaktycznych przygotują uczestników do przewidzianej przez projekt prezentacji przed uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na spotkaniu z młodzieżą oraz przed swoimi rówieśnikami z Domu Dziennego Pobytu.

Wróć do góry