– ASOS 2017

Caritas Diecezji Gliwickiej od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje Rządowy Program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.

Program rozpocznie się konferencją otwierającą w dniu 16 marca 2017, a zakończy podsumowującą w dniu 15 grudnia 2017 r.

Zadanie: „Moje/nasze Gliwice ocalić od zapomnienia”

Celem projektu jest włączenie seniorów w życie lokalne.

Osoby w wieku 60+, które wykazały chęć udziału w projekcie będą miały możliwość stworzenia w ramach programu ASOS 2017 publikacji z zakresu edukacji oraz zmian społecznych, które dokonały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Jednocześnie projekt zakłada udział seniorów w warsztatach z aktywnych form dydaktycznych, wykładach interaktywnych, zajęciach przy komputerze, prezentacjach. Projekt obejmuje również tworzenie dokumentacji z ciekawych miejsc w Gliwicach, które zostawiły wspomnienia z dzieciństwa. Projekt będzie powstawał pod okiem wykwalifikowanej kadry z dużym doświadczeniem zawodowym.

Głównymi formami aktywności będą: spisywanie wspomnień, wykonywanie fotografii z zakładów pracy, wspomnienia z dzieciństwa i własnego podwórka. Ponadto seniorzy sięgną pamięcią do szkolnych ławek, przypominając sobie najlepszych kolegów i koleżanki oraz nie zawsze wyrozumiałych nauczycieli. Wszystkie te wspomnienia tworzyć będą długą nić sympatii i wzruszeń.

W trakcie warsztatów komputerowych oraz prezentacji z rzutnika seniorzy zapoznają się z technikami obróbki materiału, którym dysponują, a który będą wykorzystywać do publikacji.

Zajęcia z metod dydaktycznych przygotują uczestników do przewidzianej przez projekt prezentacji przed uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na spotkaniu z młodzieżą oraz przed swoimi rówieśnikami z Domu Dziennego Pobytu.

Wróć do góry