– Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Rok 2019

Styczeń 2020

Grudzień 2020

Styczeń 2021

Wróć do góry