– Dzienny Dom „Senior +” Caritas Diecezji Gliwickiej

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Dom Dziennego Pobytu funkcjonuje w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym od października  2015 r. Powstał w oparciu o projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior +”, przy współudziale Urzędu Miasta Sośnicowice.

Program kierowany jest do osób 60+ i dotyczy aktywizacji społecznej seniorów. Celem programu „Senior +” jest odbudowanie więzi społecznej uczestników przez:

 • wzmocnienie samoakceptacji
 • samodzielności
 • kreatywności
 • kształtowanie właściwych postaw
 • troskę o sprawność fizyczno-umysłową

Realizowany on jest poprzez zajęcia:

 • świetlicowo- terapeutyczne
 • rehabilitacyjno- ruchowe
 • spotkania edukacyjno-wspomagające
 • wyjścia kulturalno-edukacyjne
 • warsztaty gospodarstwa domowego

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę (terapeutów zajęciowych, fizykoterapeutę) przy współudziale wolontariuszy i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uczestnicy mają zapewnione dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

Do dyspozycji seniorów przeznaczone są:

 • sala warsztatowo-jadalna
 • sala rehabilitacyjna
 • toalety z prysznicami
 • szatnie
 • gabinet terapeutyczny
 • miejsca do spania
 • pomieszczenia warsztatów gospodarstwa domowego

Korzystamy z obszernego tarasu wyposażonego w miejsca do odpoczynku pod parasolami, jak również z będącej pod jednym dachem nowoczesnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. W tym samym budynku mieści się też Ośrodek Pomocy Społecznej. Obiekt przystosowany jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i posiada parking. Przy Domu znajduje się przystanek autobusowy określonych linii ZGKiM.

Seniorzy podczas pobytu w placówce mają możliwości rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Niektórzy wykazali się kunsztem aktorskim, a kabaret w ich wykonaniu pt. „Gdzie Ci mężczyźni…” zdobył uznanie w 2016 roku na Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów z Terenu Powiatu Gliwickiego.

W ramach zajęć kilkuosobowa grupa ukończyła kurs podstaw obsługi komputera.

Na zajęciach powstaje wiele pięknych prac wykonywanych różnymi technikami. Są one wystawiane są przy okazji świąt lub imprez oraz cieszą się dużym zainteresowaniem.

Grupa biorąca udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej wykonuje programy muzyczno-ruchowe, które prezentuje przy okazji imprez integracyjnych.

Z naszego domu mogą skorzystać mieszkańcy gminy Sośnicowice, którzy ukończyli 60 lat i są nieaktywni zawodowo. Do placówki kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

Wróć do góry