– NFOŚiGW

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej
Logotyp NFOŚiGW

Caritas Diecezji Gliwickiej realizuje przedsięwzięcie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach wniosku nr 3214/2019 o dofinansowanie pn. Rozwój działalności magazynu żywności Caritas Diecezji Gliwickiej w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zakłada remont magazynu żywności zlokalizowanego w Gliwicach na ul. Ziemowita 3, jego doposażenie w samochód dostawczy i sprzęt niezbędny do magazynowania i dystrybucji niesprzedanych oraz niespożytych artykułów żywnościowych. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie dojazd do budynku.

Wnioskodawca przyjął następujące cele do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia:

  • spadek masy artykułów niespożytych oraz masy odpadów spowodowanych psuciem się artykułów żywnościowych i systemem logistycznym niedostosowanym do zidentyfikowanych potrzeb (popytu i podaży);
  • wzrost masy pozyskanej żywności;
  • wzrost liczby instytucji, z którymi będzie prowadzona stała współpraca w zakresie pozyskania i dystrybucji artykułów żywnościowych;
  • utrzymanie trwałości przedsięwzięcia przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia jego rzeczowej realizacji.

Wróć do góry