– Wojciech Durczok

Caritas gliwicka ma możliwość zbierania makulatury, którą będzie można złożyć w dniu 17 i 18 września tj. w piątek: w godz. od 10.00 do 18.00 i sobotę w godz.: od 10:00 do 13:00 – do kontenerów, które będą postawione przy magazynie Caritas (ul. Ziemowita 3, wjazd od strony parkingu, za starą szkołą specjalną).

Samochodem będzie można …

Czytaj więcej ,,Makulatura to pomoc’’

Przed talibami uciekają nauczyciele angielskiego, współpracownicy międzynarodowej koalicji wycofującej się z Afganistanu i tysiące innych, przerażonych Afgańczyków. Potrzebują żywności, odzieży, odpowiednich warunków sanitarnych. W niedzielę, 5 września, przed kościołami w całej Polsce odbędą się kwesty na ich rzecz. O pomoc apeluje episkopat, jej organizacją zajmie się Caritas Polska.

Ahmed uczył w Afganistanie angielskiego, pracował też jako …

Czytaj więcej Pomoc dla Afgańczyków. Na co będą przeznaczone pieniądze ze zbiórki pod kościołami

Fotografia pokazuje zbliżenie na wózek inwalidzki

Stacja Opieki Caritas Diecezji Gliwickiej w Bytomiu w terminie od 16 sierpnia do 31 grudnia 2021r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą „STACJONARNA REHABILITACJA RUCHOWA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA BYTOMIA NA TERENIE MIASTA”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych z budżetu Miasta Bytomia.

Osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności,  zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy …

Czytaj więcej Bytom: Bezpłatna rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych

PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA FUNDUSZU MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Pomoc Postpenitencjarna na lata 2020-2022

Wsparcie Caritas Diecezji Gliwickiej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych

Informujemy, iż w roku 2021 kontynuujemy realizację projektu postpenitencjarnego udzielając wsparcia osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych oraz aresztów śledczych a także im najbliższym zamieszkującym …

Czytaj więcej Pomoc Postpenitencjarna na lata 2020-2022

PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA FUNDUSZ MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ AKTYWNI+

Z przyjemnością informujemy, iż w czerwcu rozpoczęliśmy realizację projektu „Zwiększenie zaangażowania osób starszych poprzez wsparcie oferty aktywizacji seniorów Caritas Diecezji Gliwickiej”.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób powyżej 60. roku życia, które wciąż mają wiele chęci do poznawania świata i zdobywania nowych doświadczeń, jednak z racji …

Czytaj więcej Aktywni +

Poniżej, w pliku PDF znajduje się zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby magazynu – belownicy do tektury i tworzyw sztucznych

Aktualne: Zapytanie ofertowe – zmiana 02.08.2021 (PDF)Pobierz

Zapytanie ofertowe (PDF) 16.07.2021Pobierz

Zapytanie ofertowe – modyfikacja 19.07.2021 (DOCX)Pobierz

Uzupełnienie strona nr 1 zapytania (PDF) Pobierz

Protokół postępowania wyboru oferty (PDF) – 10.08.2021Pobierz

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe – dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby magazynu

Ostateczny termin złożenia oferty do dnia 21.06.2021 do godz. 14.00 w Caritas Diecezji Gliwickiej ul. Ziemowita 2

Zapytanie ofertowe (DOC)Pobierz

Załącznik 1 do zapytania ofertowego – oświadczenie (DOC)Pobierz

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – wzór zobowiązaniaPobierz

Potwierdzenie dostarczenia oferty (ODT)Pobierz

Potwierdzenie złożenia oferty (ODT)Pobierz

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe na zakup mebli

Wróć do góry