– Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, iż zakończył się kolejny etap realizacji projektu PROO pt. „Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji”, który finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności (NIW).

Zaplanowane na lata 2019 – 2020 prace ogólnobudowlane na obiekcie dawnej szkoły specjalnej znajdującej się przy ul. Ziemowita w Gliwicach miały na celu dostosowanie infrastruktury do potrzeb Beneficjentów Caritas. W ramach prac budowlanych i remontowych doprowadzono wszelkie instalacje oraz przygotowano pomieszczenia na cele szkoleniowe, indywidualne konsultacje, rozmowy i doradztwo wraz zapleczem higieniczno-sanitarnym. Całość infrastruktury została w pełni przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Koszt inwestycji poniesionych w 2020 roku, w pełni sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 to 271 356,84 zł.

W kolejnym roku pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt oraz meble. Będzie to ostatni etapem realizacji 3-letniego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, po którym obiekt zostanie oddany do użytku.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Wróć do góry