– Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Informujemy, że przed nami kolejny, ostatni już rok realizacji projektu PROO pt. „Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji”, który finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności (NIW).

W poprzednich latach, dzięki uzyskanym środkom udało się przeprowadzić roboty budowlane, podłączyć niezbędne instalacje oraz dostosować obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ostatnim, etapem będzie wyposażenie przestrzeni w meble oraz sprzęt.

W budżecie zaplanowano zakup m.in. szafek gospodarczych, regałów na dokumenty, kserokopiarki, bindownicy, gilotyny. Sale zostaną wyposażone w stoliki, krzesła oraz w klimatyzatory umożliwiając organizację spotkań również w ciepłe dni. Zakup pomocy naukowych w postaci rzutnika, tablicy do szkoleń, a także laptopów sprawi, że przestrzeń będzie odpowiednio przygotowana pod wszelkie inicjatywy edukacyjne – warsztaty, szkolenia i kursy dla Beneficjentów Caritas.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Wróć do góry