– Tydzień Miłosierdzia

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Niedzielą Miłosierdzia Bożego, tj. 16 kwietnia – rozpoczynają się w Polsce obchody 79. Tygodnia Miłosierdzia, które potrwają do 23 kwietnia.

Hasłem Tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia odbywać się będzie pod hasłem:
,,SKORO DOSTĄPILIŚMY MIŁOSIERDZIA STAŃMY SIĘ MIŁOSIERNI”

Spotkania, modlitwy i konkretne działania na rzecz potrzebujących inicjowane w tym czasie – mają też uwrażliwiać na potrzebę bez- interesownego, bo wypływającego z miłości – niesienia pomocy innym.

Obchody Tygodnia Miłosierdzia są również okazją do głębszej refleksji na temat dobra czynionego na co dzień. Służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

Spotkania, modlitwy i konkretne działania na rzecz potrzebujących inicjowane w tym czasie – mają też uwrażliwiać na potrzebę bezinteresownego niesienia pomocy innym.

Wróć do góry