– Świece na stół Wigilijny

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Tradycyjnie od I Niedzieli Adwentu tj. 3 grudnia w parafiach rozprowadzane są świece Caritas w
ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

W naszej diecezji rozprowadzonych zostanie ok. 15 tysięcy dużych i 30 tysięcy małych małych. Każda
ze świec stanowi cegiełkę z przeznaczeniem na pomoc dzieciom. Świece Caritas można nabyć w
każdej parafii.

Warto przy okazji wspomnieć, że idea akcji narodziła się w 1994 roku podczas zebrania dyrektorów
diecezjalnych Caritas w Rusinowicach. Ówczesny Dyrektor Caritas Polska, ks. dr Marian Subocz,
zaproponował wtedy oparcie świątecznej akcji na polskiej tradycji wigilijnej, podczas której na stole
ustawiana jest świeca symbolizująca życie.

Od ponad trzydziestu lat kampania polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego
Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w
Polsce i na świecie. Środki z rozprowadzania świec przeznaczone będą na pomoc dzieciom.

Wróć do góry