– Dyrektor Caritas Polska w Gliwicach

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

W dniu 8 grudnia br. naszą diecezjalną Caritas odwiedził ks. Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska. Podczas wizyty, ksiądz dyrektor spotkał się z pracownikami centrali oraz zapoznał się z szeroką gamą działalności pomocowej prowadzonej przez Caritas gliwicką. Mógł m.in. zobaczyć – jak obecnie funkcjonuje Centrum pomocy migrantom i uchodźcom. Odwiedził też ukraińskich uchodźców biorących udział w lektoracie języka polskiego, prowadzonego przez naszą Caritas osiem razy w tygodniu.

Wróć do góry