– Program żywnościowy SOS

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Caritas Diecezji Gliwickiej we współpracy z Fundacją Biedronki uczestniczy w programie „Żywnościowym SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji pomagających osobom najbardziej potrzebującym wsparcia. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy artykułów spożywczych do sklepów sieci Biedronka.

 Wartość e-Kodu wynosi 60 000,00 zł i pozwoli na zakup najpotrzebniejszych artykułów, które pakujemy do paczek uzupełniając tym samym paczki przygotowywane systematycznie przez Caritas na stół wigilijny i świąteczny.

Paczki zostaną rozdystrybuowane w miejscach wydawania pomocy oraz w Parafialnych Zespołach Caritas, które wspierają działania pomocowe na rzecz osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

Pierwsze paczki zostały już wydane, kolejne systematycznie są przekazywane w ramach „SOS” i trafiają do osób,które wymagają wsparcia.

Mamy nadzieję, że dzięki pomocy „Fundacji Biedronka „ tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą umilone dla wielu osób produktami , które przekazujemy.

Wróć do góry