– Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu laptopów

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku z Narodowego Instytutu Wolności o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielonego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji.

Wróć do góry