– Wyjazd zespołu Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Dziś po raz kolejny odbył się mobilny wyjazd zespołu Centrum Pomocy Migrantom I Uchodźcom Caritas Diecezji Gliwickiej   w obrębie naszej diecezji .W wyjeździe uczestniczyli specjaliści , którzy byli wsparciem zespołu  mobilnego. Ponadto beneficjenci otrzymali paczki ze środkami czystości i higieny osobistej. Po każdym spotkaniu jesteśmy bogatsi o wiedzę dotyczącą  pobytu osób z Ukrainy w naszej diecezji i możemy nadal realizować nieocenioną pomoc i wsparcie osobom zgłaszającym się do centrum.

Dziękujemy Caritas Polska , oraz  Spółdzielnia Socjalna Familia , która udostępniała  nam już po raz kolejny  lokal, co jest dużym udogodnieniem.

Wróć do góry