– Wielkopostne skupienie dla pracowników Caritas

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Czas i treść Wielkiego Postu niesie dla człowieka wierzącego pragnienie refleksji religijnej, nierzadko zadumy nad własnym życiem i postępowaniem, czy wreszcie chęci wejścia na drogę naśladowania Chrystusa. Wychodząc naprzeciw tym lub podobnym duchowym tęsknotom, a wzorem lat ubiegłych w dniu 23 marca br. w parafii pw. Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach odbył się wielkopostny dzień skupienia dla pracowników Caritas Diecezji Gliwickiej.  

Istotną rzeczą w każdej pracy charytatywnej jest nie tylko kształtowanie umiejętności w profesjonalnym niesieniu pomocy najuboższym, ale również konkretna i systematyczna formacja religijna, czas na skupienie i dłuższą modlitwę.

Miejmy nadzieję, że ta przysłowiowa chwila skupienia zaowocuje nie tylko poszerzeniem „wyobraźni miłosierdzia”, ale będzie też inspiracją do nowych i wspaniałych pomysłów realizowanych na rzecz pomocy potrzebującym.

Wróć do góry