– Rusza program Rodzina Rodzinie w Ukrainie

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Od października bieżącego roku 500 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej będzie otrzymywać pomoc w ramach programu Rodzina Rodzinie, realizowanego dotychczas w Syrii i kilku innych krajach Bliskiego Wschodu.  

To największy polski program pomocy humanitarnej za granicą. Polega na wspieraniu finansowym rodzin dotkniętych skutkami wojen i kryzysów humanitarnych wynikających z innych przyczyn. Środki otrzymywane dzięki udziałowi w programie pozwalają beneficjentom np. na zakup żywności, leków, opału, i zaspokojenie innych, podstawowych potrzeb.  

Fundusz programu jest zasilany przez darczyńców – polskie rodziny skupione we wspólnotach parafialnych i innych organizacjach kościelnych. Pierwsza ukraińska edycja programu, realizowana we współpracy z Caritas SPES, potrwa 12 miesięcy, a jej budżet wyniesie 7,6 mln zł.  

Dla Caritas i całego polskiego Kościoła będzie to kolejny, niezbędny etap pomocy, udzielanej Ukraińcom w ich ojczyźnie i ukraińskim uchodźcom w Polsce. Inicjatywa ma na celu wsparcie mieszkańców Ukrainy w procesie odbudowy ich życia z wojennych zniszczeń.  

Przyłączenie się do tego przedsięwzięcia jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować parafię lub organizację kościelną pod adresem internetowym www.caritas.pl/parafie i oczekiwać na kontakt ze strony Koordynatora programu w Caritas.

Wróć do góry