Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji

Rok 2019 Styczeń 2020 Grudzień 2020 Styczeń 2021