– Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Informujemy, iż owocna współpraca Caritas Diecezji Gliwickiej z Narodowym Instytutem Wolności (NIW) przy realizacji projektu „Poszerzenie działalności oraz zwiększenie jakości wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Gliwickiej poprzez adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji celów statutowych organizacji” będzie kontynuowana w 2020 roku. Na ten rok zaplanowano kontynuację robót ogólnobudowlanych i dostosowujących infrastrukturę przed budynkiem do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową. Zaplanowane działania są ściśle powiązane z celami statutowymi organizacji, oddane do użytku pomieszczenia będą głównie służyć osobom potrzebującym i wykluczonym. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych sprawi, że będą oni mogli w pełni skorzystać z oferowanej pomocy. Nie będzie już występowała bariera architektoniczna.

Osoby niepełnosprawne, starsze i schorowane, które mają ograniczenia ruchowe często są beneficjentami ośrodka Caritas w Gliwicach. W wyniku dostosowania nowych pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowe Ośrodka, Caritas będzie mógł pomagać większej liczbie potrzebujących. Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych wpłynie także na zwiększenie komfortu pracowników Caritas świadczących pomoc osobom wykluczonym.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Wróć do góry