– Pomoc Postpenitencjarna na lata 2020-2022

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej
Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwośći

PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA FUNDUSZU MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Pomoc Postpenitencjarna na lata 2020-2022

Wsparcie Caritas Diecezji Gliwickiej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych

Informujemy, iż w roku 2021 kontynuujemy realizację projektu postpenitencjarnego udzielając wsparcia osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych oraz aresztów śledczych a także im najbliższym zamieszkującym lub przebywającym na terenie województwa śląskiego.

Minister Sprawiedliwości występując jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyznał Caritas Diecezji Gliwickiej środki na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na udzielanie następujących świadczeń:

1) Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

2) Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat;

3) Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;

4) Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień;

5) Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

6) Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;

7) Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie;

8) Organizowanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych;

9) Finansowanie bonów żywnościowych;

10) Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

11) Finansowanie zakupu niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne.

Od 2019 w ramach projektu pomocy udzielono ponad 250 potrzebującym. Wśród nich były osoby przebywające       w zakładach karnych i aresztach śledczych, osoby, które w okresie ostatnich 3 miesięcy opuściły placówki penitencjarne oraz ich bliscy i rodziny.

Projekt ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne jest realizowany od roku 2019 oraz będzie kontynuowany    w roku 2022. Osoby szukające pomocy zapraszamy do kontaktu z Ośrodkami Postpenitencjarnymi:

Lp.Miejsce świadczenia pomocy wraz z podaniem adresuDni przyjęć osoby pierwszego kontaktuGodziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu
1Siedziba Caritas Diecezji Gliwickiej Ul. Księcia Ziemowita 2 44-100 Gliwice  Poniedziałek Wtorek Piątek    07.00 – 15.00 11.00 – 15.00 13.00 – 17.00  
2Ośrodek Readaptacji Społecznej Fundacja „Zacisze Grażyny” Ul. Leśna 4 44-172 NiewieszeCzwartek07.00 – 15.00

Oraz pod dyżurnym numerem telefonu: 665 554 661

Projekt potrwa do końca grudnia 2022 roku

DOTACJA 841 129,74

CAŁK. KWOTA PROJEKTU 849 626,00 zł

Wróć do góry