– Podaruj 1,5% dla Caritas Diecezji Gliwickiej

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Rozpoczął się czas, kiedy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy – zamiast budżetowi państwa – organizacji pożytku publicznego.

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1,5% na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej, która od 2006 roku jest również organizacją pożytku publicznego.

Caritas Diecezji Gliwickiej* niesie m.in.  pomoc w zakresie

  • ochrony i promocji zdrowia
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  • pomocy osobom w podeszłym wieku
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy
  • pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbanej wychowawczo
  • dofinansowania wypoczynku dzieci z biednych rodzin
  • promocji i organizacji wolontariatu
  • pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i wojen
  • pomocy uchodźcom i emigrantom  

ZA  PRZEKAZANIE  1,5% DLA  CARITAS  DIECEZJI  GLIWICKIEJ

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Wróć do góry