– Opieka paliatywna (Hospicjum domowe)

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Hospicjum domowe udziela świadczeń opieki paliatywno-hospicyjnej pacjentom w schyłkowym okresie życia Jest to wszechstronna, całościowa (holistyczna) opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta sprawowana jest nad pacjentem w schyłkowym okresie życia z chorobą nowotworową lub innymi chorobami (nienowotworowymi) i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny pacjenta w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia, tj. po śmierci chorego. W skład zespołu paliatywnej opieki domowej wchodzi lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, duchowny.

Świadczenia zdrowotne w zakresie hospicjum domowego obejmują:

  • zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu,
  • świadczenia lekarskie (leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO – drabina analgetyczna, leczenie innych objawów somatycznych),
  • świadczenia pielęgniarskie,
  • zapobieganie powikłaniom,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
  • zaspokajanie potrzeb duchowych,
  • zapewnienie dostępu do niezbędnego sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji oraz aparatury medycznej
  • opiekę nad osieroconymi,
  • pomoc psychologiczną,
  • rehabilitację.

Do objęcia opieką paliatywną przez hospicjum domowe wymagane jest skierowanie lekarskie.

Opieka paliatywna:

Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Śląskich 2, tel. 32 285 63 48, czynna: pn. 15.30-16.30 śr. 11.45-12.45 i 15.30-16.30

Wróć do góry