– Ogrzewalnia w Gliwicach

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Wszyscy odczuwamy, że nieubłaganie zbliża się zima, a z nią przeważnie i towarzyszący jej chłód oraz mróz. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z zimnem, na początku listopada Caritas gliwicka podjęła się kolejnego zadania związanego, tym razem z prowadzeniem ogrzewalni dla osób bezdomnych w Gliwicach przy ul. Nowakowskiego 1.

Zadanie realizowane jest na zasadzie umowy zleconej (konkurs) przez Miasto Gliwice.

Bezpośrednim prowadzącym ogrzewalnię w imieniu Caritas gliwickiej – jest Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej.

Wcześniej placówka prowadzona była przez OPS Gliwice. Obecnie lokal jest udostępniony podstawie umowy użyczenia. Natomiast realizacja zadania odbywać się będzie w okresie od listopada br. do 30.04.2022 r.

Ogrzewalnia:

  • pomieszczenie wyposażone w krzesła i łazienkę dla mężczyzn,
  • pomieszczenie wyposażone w krzesła i łazienkę dla kobiet,
  • łazienka ogólnodostępna,
  • kącik kuchennym do przygotowania gorących napojów.

Pracownicy ogrzewalni udzielają doraźnego wsparcia osobom bezdomnym oraz kierują po dalszą pomoc do odpowiednich instytucji.

Wróć do góry