– Odwiedziny osób potrzebujących i uchodźców.

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Kolejny mobilny wyjazd w obrębie naszej diecezji do osób potrzebujących i uchodźców . Pomoc ciągle trwa, przy współpracy UNHCR, the UN Refugee Agency UNHCR Polska Caritas Polska, oraz gościnności Spółdzielnia Socjalna Familia . Mogliśmy już poraz kolejny zorganizować spotkanie z naszymi podopiecznymi, mieszkającymi z dala od głównej siedziby centrum pomocy. Ze wsparcia w postaci darów, które przekazaliśmy w tym dniu skorzystało ponad 100 osób.

Wróć do góry