– Fotografie placu manewrowego

Teren manewrowy samochodów dostawczych przy magazynie Caritas Diecezji Gliwickiej. Nieutwardzony, podmokły sprawia duże trudności w dostawie i rozładunku a także dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym wsparcia.

Wróć do góry