– Bezpieczne WTZ

Przekaż

potrzebującym
Zobacz więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach i Zabrzu realizują projekt pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu grantowego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnych  poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskane w ramach grantu środki finansowe są przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Wróć do góry